MECAE-SEPFOPE Aprezenta Estratejia Nasional Empregu

MECAE-SEPFOPE Aprezenta Estratejia Nasional Empregu

  Loron, Kuarta, 17 Agostu 2016, Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE), ne’ebé tutela mai iha Ministru Estadu Koordenador ba Asuntu… more »

13510862_1759289334289768_4024373173121324469_n

Timor Global Hahu Sosa Produtu Lokal

Loron, Segunda, 27 Juñu 2016,Ministru Estadu Koordenador ba Asuntu Ekonómiku (MECAE), no Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Eng. Estanislau da Silva lansa programa… more »

hin

Eng. Estanislau da Silva, Lansa Ekipamentu Produsaun Serveja Heineken

  Eng. Estanislau da Silva, Lansa Ekipamentu Produsaun Serveja HeinekenLoron, Sabadu 18 Juñu 2016, Ministru Estadu Koordenador ba Asuntu Ekonomiku (MECAE), no Ministru… more »

rutina

Enkontru Rutina MECAE Ho MOPTC

Loron, Sesta, 17 Juñu 2016, Ministru Estadu Koordenador ba Asuntu Ekonomiku (MECAE), no Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Eng. Estanislau da Silva halo… more »